باسمه تعالی

مقام معظم رهبری (حفظه ا...) :

"این سیاستها(اقتصاد مقاومتی) سیاستهای بلندمدت است؛ برای امروز هم مفید است، برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشته باشیم مفید است؛ یعنی سیاستهای بلندمدتی است که بنای اقتصاد کشور بر اینها گذاشته میشود؛ تدبیر مقطعی نیست، این یک تدبیر بلندمدت است، یک سیاست راهبردی است."{20/12/92}

آیا تا کنون از خود پرسیده ای اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ چه ارتباطی با زندگی ما خواهد داشت و تاثیر اجرا و یا عدم اجرای آن چه خواهد بود؟ به عبارت دیگر ضرورت ابلاغ و اجرای چنین سیاستی چیست؟ گفتنش در یک صفحه سخت است، اما...!

بگذارید ضرورت اجرای چنین سیاستی را از این دید بررسی کنیم. درپی بروز انقلاب اسلامی و ترویج اندیشه ی صدور انقلاب و ضرورت تشکیل ارتش بیست میلیونی توسط امام خمینی(ره)، و پس از آن آغاز شدن هشت سال جنگ تحمیلی، سیاست جمعیتی تحت تاثیر این دو عامل -به طور برجسته-  بر تشویق موالید بنیان نهاده شد. طی یک دهه یعنی از سال 55 تا 65 ما با نرخ رشد  3.2درصدی و پدیده ی انفجار جمعیت مواجه گردیدیم.که در طول زمان اثرات مثبت و منفی در عرصه های مختلف گذاشت. اما با گذشت بیست سال و از اواسط دهه هشتاد کشورمان وارد مرحله ی تازه ای گشت که به آن در اصطلاح پنجره ی جمعیتی گفته می شود. مسئله ای که در طول تاریخ هر کشوری به ندرت اتفاق می افتد و بین سی تا چهل دهه در آن باقی می ماند. و آن عبارت از قرار گرفتن بیش از هفتاد درصد جمعیت کشور در سن فعالیت(15تا64 سال) می باشد. یعنی سنی که افراد توان انجام فعالیت اقتصادی را دارند و طبعا دولت باید برای آنها کار فراهم کند. چنین مسئله ای  به خودی خود نه مثبت است و نه منفی، بلکه بسته به برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت ها می تواند منجر به یک جهش اقتصادی و رشد و شکوفایی شود، و یا سبب بحرانی شود که خسارت های زیان باری بر جای بگذارد که به راحتی قابل جبران نخواهد بود. در چنین شرایطی متاسفانه دولت ها بی توجه به این امر، هرکدام در طول مدت در دست داشتن قدرت اجرایی، سیاست های اقتصادی را باتوجه به دیدگاه خود تغییر میدادند،و هیچ کدام نگاهی بلند مدت برای کنترل و هدایت این مسئله در جهت مثبت نداشته اند. باید به این مسئله خصومت های خارجی و اعمال تحریم های غیرقانونی را هم اضافه کرد که میتواند اثر نامطلوب این وضعیت را دو چندان کند. در اینجاست که مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) با دور اندیشی و تدبیر دقیق خود، برای جلوگیری از بروز یک بحران عظیم اقتصادی، و تبدیل این مسئله به فرصتی برای پیشرفت، دست به تنظیم،تدوین و ابلاغ سیاست های اقتصادی می زنند که نام آن را اقتصاد مقاومتی می گذارند. سیاست هایی که مانع از دلبخواهی شدن اقتصاد میگردد و با شناخت دقیق نقاط ضعف و نقاط قوت،سعی در اصلاح و تقویت آن دارد. سیاست هایی که با مشورت اهل فن و تخصص تدوین شده، نه تنها تدبیری بلند مدت است، بلکه گام های پیش روی خود را هم می بیند و بالعکسِ آنچه که بدخواهان تبلیغ می کنند، سیاست ریاضت اقتصادی اروپائی نیست. بلکه پویا،درون زا و برون گرا است. در چنین شرایطی باید امیدوار بود که دولت مردان این سخن و تدبیر رهبر عزیزمان را مانند دیگر تدابیر ایشان پشت گوش نیاندازند. و با مدیریتی در خور این سیاست ها که چیزی جز مدیریت جهادی نیست در جهت اجاریی شدن آن بکوشند. و اگر عزم ملی و مطالبه ی عموم مردم برای این امر وجود نداشته باشد، بازهم این سیاست ها از حافظه ی عملیاتی مسئولان اجرایی و تقنینی و قضایی پاک خواهد شد. و همان بلایی بر سر این سیاست ها خواهد آمد که بر سر سیاست های اصل 44 آمد.اما این بار با این تفاوت که پیامد های ناشی از عدم اجرای آن غیر قابل جبران خواهد بود!